Lấy ý kiến các sở ngành về điều chỉnh hệ số giá đất tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Sở Tài chính TP.HCM có văn bản gửi các sở ngành liên quan, lấy ý kiến về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn thành phố

Theo đó, Sở đưa ra 2 phương án: Phương án 1 giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất như cũ, theo Quyết định 18/2021 ngày 8/6/2021. Phương án 2 tăng thêm 0,5. Cụ thể, nhóm 1 với hệ số cũ là 1,5 lần được đề xuất tăng lên 2 lần.

Trong các phương án đề xuất đã có tính đến những yếu tố ảnh hưởng của dịch bệnh.

Phương án 1 giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất như cũ, theo Quyết định 18/2021 ngày 8/6/2021. Phương án 2 tăng thêm 0,5. Cụ thể, nhóm 1 với hệ số cũ là 1,5 lần được đề xuất tăng lên 2 lần.

Sở Tài chính tính toán với mức tăng này thì giá đất nhân hệ số điều chỉnh bằng 14% đến 28,62% giá thị trường.

Nhóm 2 áp dụng với trường hợp thuê đất trả tiền thuê hằng năm. Nhóm này chia làm 5 khu vực: Mục đích kinh doanh, thương mại, dịch vụ: Hệ số điều chỉnh giá đất cao nhất là 2,5 lần, thấp nhất là 1,7 lần.

Sở Tài chính đề xuất tăng cao nhất là 3 lần và thấp nhất là 2,2 lần. Khi đó, giá đất nhân với hệ số điều chỉnh so với giá thị trường là khu vực 1: 42,93%; khu vực 2: 30,4%, khu vực 3: 25,98%, khu vực 4: 22,81%, khu vực 5: 15,41%.

Mục đích sản xuất kinh doanh: Hệ số điều chỉnh giá đất cao nhất là 1,7 lần, thấp nhất là 1,5 lần, được đề xuất tăng lần lượt là 2,2 lần và 2 lần.

Giá đất sau khi nhân hệ số so với giá thị trường sẽ là khu vực 1: 31,48%, khu vực 2: 22,8%, khu vực 3: 20,48%, khu vực 4: 19,01%, khu vực 5: 14,01%.

Nhóm 3 áp dụng đối với các trường hợp giao đất có thu tiền không thông qua đấu giá; cho thuê đất nộp tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê, thì cũng tương tự như nhóm 2.

Theo Sở Tài chính, việc định giá đất phải tuân theo nguyên tắc là giá đất phù hợp với giá thị trường. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình hiện nay, TP vừa trải qua thời gian giãn cách dài vì dịch Covid-19, nếu điều chỉnh hệ số quá cao (theo giá thị trường) sẽ tạo ra đột biến, gây khó khăn cho người sử dụng đất và an sinh xã hội.

Do vậy, trong phương án thứ nhất, Sở Tài chính đề xuất giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất như Quyết định 18/2021.

Theo đó, đối với hộ gia đình, cá nhân được làm thủ tục công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng sang đất ở đối với diện tích vượt hạn mức, chuyển mục đích theo quy định, thì hệ số điều chỉnh giá đất là 1,5 lần giá đất do TP quy định, và công bố.

Đối với trường hợp tổ chức được giao đất có thu tiền không thông qua đấu giá, xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần không thông qua đấu giá; hoặc chuyển từ thuê trả tiền hằng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước… thì hệ số điều chỉnh giá đất từ 1,7 đến 2,5 lần được áp dụng tùy theo khu vực.

Về điều chỉnh giá đất trong Khu công nghệ cao năm 2022, Sở Tài chính cũng đưa ra hai phương án. Phương án thứ nhất giữ nguyên như năm 2021, phương án thứ hai tăng hệ số điều chỉnh giá đất thêm 0,5 như Quyết định 18 của UBND TP.

Bảo Anh

Theo Nhịp sống kinh tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *