Trần Việt Cường chuyên cung cấp các dự án đất nền: Đất Vũng Tàu, Đất Bà Rịa, Đất Đất Đỏ, Đất Phú Mỹ, Đất Châu Đức, Đất Xuyên Mộc, Đất Long Điền.

Thông qua các kênh thông tin: Webite, Youtube, Facebook, Zalo, Twitter, Tiktok, Instagram